Mikä on Jekku?

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta eli Jekku tekee työtä vetovoimaisemman keskusta-alueen toteuttamiseksi. Tavoitteenamme on keskusta, jossa on haluttua asioida ja kannattavaa yrittää sekä omistaa kiinteistöjä.

Yhdistys rakentaa vetovoimaista kaupunkikeskustaa edistämällä alueella toimivien yritysten ja kiinteistön omistajien sekä Jyväskylän kaupungin keskinäistä yhteistyötä. Käytännössä yhdistys synnyttää erilaisia keskustan kehittämisprojekteja ja huolehtii vireillä olevista projekteista. Yhdistys huolehtii myös keskinäisestä tiedonkulusta ja koordinoinnista tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja, sekä järjestämällä neuvottelutilaisuuksia, tiedotustilaisuuksia ja yleisötapahtumia. Yhdistys lobbaa keskusta-alueen kehittämisen puolesta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Jekku on tärkeimpien keskusta-alueen sidosryhmien yhteistyöelin. Jäsenenä yhdistyksessä on yrityksiä ja organisaatioita, jotka tahtovat vaikuttaa toimintaympäristöönsä. Jäseneksi Jekkuun voi liittyä kuka tahansa kannatusjäsenen muodossa, mutta äänioikeuden omaavat jäsenet ovat keskusta- alueen yrityksiä, yhdistyksiä ja kiinteistöjä.

Jekun toimintaan kuuluu olennaisena osana myös kävelykadun vuokraus tapahtuma- ja myyntikäyttöön sekä promootiopaikkojen hallinta ja vuokraus. Autamme myös tapahtumanjärjestäjiä kävelykeskustaa koskevissa kyselyissä.

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry järjestää myös vuosittaisia tapahtumia: Vappumarkkinat, Kesäkadun, Kävelykatukirppikset, Rallikadun, Joulunavauksen ja Joulukadun. Vuonna 2016 pilotoitiin Kaupungin pisin temppurata, joka järjestetään myös vuonna 2017. Jekku osallistuu myös muiden tuottajien kävelykadulla järjestämien tapahtumien suunnitteluun, tällaisia ovat mm. Pyöräilyviikko, Liikkujan viikko ja Muotipäivät.

Linkkejä:
www.jyvaskyla.fi
Jyväskylän keskusta, vanha kuva